BG
Find tools

About

BG Финансирано от Европейския съюз_POS Документация за избор на изпълнител по процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА" с предмет: „Закупуване, доставка и инсталация на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Отрезна машина - 1 брой Обособена позиция 2: Машина за външно кръгово шлифоване - 1 брой Обособена позиция 3: Машина за профилиране на диамантени дискове - 1 брой

Certificates